Zdrowie i uroda

Zdrowie i Uroda

0

Zdrowie i uroda, jak wpływać? 

Stan naszego zdrowia i urody, zależy od tego co myślimy, a raczej, jakie mamy przekonanie na ten temat. Jeśli z pełną wiarą uznamy, że jesteśmy piękni i zdrowi, nasz umysł uzna to za prawdę i będzie dążył do wytworzenia lub utrzymania takiego stanu. Kluczowe znaczenie ma działanie podświadomości. Już od czasów Zygmunta Freuda zdajemy sobie sprawę z potężnych możliwości tej części naszej umysłowości.

Jak wpływać na podświadomość

O ile świadomość podlega naszej kontroli i łatwo możemy ją kształtować zgodnie z naszą wolą, o tyle nasz wpływ na podświadomość jest dużo trudniejszy i wymaga pewnych działań.

  • wizualizacja – jest działaniem twórczym, polegającym na wyobrażeniu sobie stanu naszego zdrowia i urody takim, jakbyśmy chcieli, żeby był. Warunkiem koniecznym jest przekonania i wiara, że stan ten już istnieje.
  • medytacja – polega na ćwiczeniu umysłu i wprowadzaniu go w taki stan, aby uzyskać dobroczynne cele. W tym wypadku koncentrujemy się na zdrowiu i urodzie.
  • zasypianie i budzenie się – jest to moment, w którym najwięcej możemy przekazywać podświadomości. W momencie zasypiania i budzenia się wyobrażamy sobie idealny stan naszego naszego zdrowia i urody. Jest to chwilą w której mamy największy kontakt z podświadomością i możemy przekazać jej najwięcej informacji, a ona sama wie jak je zrealizować.

Oczywistym jest wpływ zdrowia na urodę. Zdrowie fizyczne to zdrowy wygląd. Dlatego równolegle z działaniami psychicznymi warto podjąć wysiłki w celu poprawy takich aspektów jak: zdrowe żywienie, ruch na świeżym powietrzu, czy wypoczynek i rekreacja.

You may also like